Forlaget ORIGO  • En suppleringsside til spongenberg.dk & skabelse.dk

 

Nyheder

 

 

• Evolutionens Ikoner »

Johanthan Wells' bog udkom for 10 år siden

 

• Seneste nyt fra Norge »

Henvisning til Origo Norges hjemmeside

 

• Intelligent Design »

Følg de seneste indlæg på bloggen på eftertanke.dk

 

 

 

 

I forlængelse af Wells' svar på den kritik der har været af hans bog, bringer vi her en norsk og en dansk udgave af de advarselsetiketter man også finder i bogen

 

 

Evolutionens Ikoner

 

Bogmærker til brug i div. biologibøger der ikke er helt opdateret med fakta.

 

 

Bearbejdet og oversat fra engelsk

Udskriftvenligt format her: dansk og norsk

 

Jonathan Wells

[28] The warning labels and various other materials are also available on my web site, http://www.iconsofevolution.com. ­

 

Anbefalede advarselsetiketter til lærebøger i biologi

 

Af Jonathan Wells i dansk bearbejdelse af Knud Aa. Back

 

Kan man tillade sig at rette i biologibøger? Selvfølgelig ikke sådan forstået at man går índ og streger noget ud som forfatteren har skrevet. Så altså nej! –Kan man tillade sig at påpege fejl i biologibøger? Det må til gengæld være den naturligste ting af verden. Det sker i alle andre lærebøger, så hvorfor ikke dem der beskriver dét vi rent faktisk véd om evolution, forkert?!

I bogen Evoutionens Ikoner lægger forfatteren, Jonathan Wells, op til at man, med ejerens tilladelse, klæber disse advarselsmærkater ind i de biologibøger som ikke fremstiller emnet evolution korrekt.

Vi anbefaler at man nøjes med at lave en udskrift af disse mærkater og bruger dem som bogmærke(r) de relevante steder. Evt. kunne man sætte dem ind på de aktuelle sider vha. Post-It®-labels.

Men hvorfor overhovedet have besværet med et sådant forehavende? Vi giver ordet til Jonathan Wells (og som en service over for vore nordiske venner bringes de også i en norsk udgave, se herunder):

Lærebøger i biologi indeholder et væld af værdifulde oplysninger. Bare fordi de fremstiller sagen evolution forkert, betyder det ikke nødvendigvis at alt det andet der er skrevet i dem, ikke er korrekt. De eksisterende lærebøger kan og bør bruges i undervisningen indtil forlagene kommer med nye, korrigerede bøger. I mellemtiden bør de studerende nødvendigvis advares om at deres bøger bringer et forkert billede af sandheden som vi kender den i dag. Man kunne bruge kopier af de advarselsetiketter der er anført herunder til formålet, men de bør kun anvendes af – eller under vejledning af – bogens ejer.

 

 


 

OBS! Fakta om livets opståen

Faktum er at Miller-Urey-forsøget sandsynligvis ikke er en troværdig efterligning af Jordens tidlige atmosfære; og forsøget viser intet om hvordan livets kemiske råmaterialerkan være blevet til.

 

 

OBS! Fakta om Darwins livets træ

Faktum er at Darwins evolutionstræ ikke passer ind i det fossilmateriale vi har fra Den kambriske Eksplosion, og det molekylære forskningsmateriale understøtter ikke et så simpelt mønster som et forgrenet træ.

 

 

OBS! Fakta om homologi

Faktum er at hvis homologi defineres som ligheder der skyldes fælles afstamning, kan det ikke samtidig bruges som argumentfor samme fælles afstamning. Hvad årsagen så end kan være til at homologi optræder mellem forskellige dyreklasser, har det i hvert fald intet at gøre med ensartede gener.

 

 

OBS! Fakta om Haeckels fostre

Faktum er at disse billeder får hvirveldyrfostre til at se mere ens ud end de er i virkeligheden. Det er simpelthen ikke sandt at hvirveldyrfostre ligner hinanden mest på de tidligste fosterstadier.

 

 

OBS! Fakta om Archaeopteryx

Faktum er at Archaeopteryx sandsynligvis ikke er forfader til nutidens fugle, og dens egne forfædre stadig er yderst diskutable. Man leder nu efter andre manglende led.

 

 


 

OBS! Fakta om Birkemåleren

Faktum er at birkemålere ikke slår sig ned på træstammer i naturen, og de fotografier der viser dem på træstammer, er arrangerede. Man ser nu på Kettlewells forsøg med meget stor skepsis.

 

 

OBS! Fakta om Darwins Finker

Faktum er at Galápagosfinkerne ikke inspirerede Darwin til ideen om evolution, og den naturlige selektions påvirkning i snart den ene, snart den anden retning, fremkalder ikke nogen observerbar permanent ændring i deres næb.

 

 

OBS! Fakta om bananfluen

Faktum er at firvingede bananfluer kun kan opformeres kunstigt, og deres ekstra vinger har ingen muskler. Disse handicappede mutanter kan ikke fungere som råmateriale for evolutionen.

 

 

OBS! Fakta om hestefossiler

Faktum er at det forskningsmateriale vi har der vedrører fossile heste, retfærdiggør ikke en påstand om at evolutionen ikke har været retningsbestemt. Påstanden er alene baseret på materialistisk filosofi, ikke på empirisk videnskab.

 

 

OBS! Fakta om menneskets oprindelse

Faktum er at teorier om menneskets oprindelse er subjektive og kontroversielle, og de er baseret på en minimal mængde forskningsmateriale: Enhver tegning af “forfædre” er hypotetisk.

 

 

Den norske versjonen

 

Anbefalte advarselsetiketter til lærebøker i biologi

 

Av Jonathan Wells i norsk oversettelse av Jostein Andreassen

Lærebøker i biologi inneholder en mengde verdifulle opplysninger. Bare fordi de framstiller emnet “evolusjon” feilaktig, betyr det ikke nødvendigvis at alt annet de skriver, ikke er korrekt. De eksisterende lærebøkene kan og bør brukes i undervisningen inntil forlagene kommer med nye, korrigerte bøker. I mellomtiden bør de studerende nødvendigvis advares om at bøkene deres ikke bringer et korrekt bilde av sannheten. En kunne jo bruke kopier av disse advarselsetikettene nedenfor til formålet, men de bør kun anvendes av – eller under veiledning av – bokas eier.

 

 

OBS! Fakta om livets oppståen

Faktum er at Miller-Urey-forsøket sannsynligvis ikke er en troverdig etterligning av Jordas tidlige atmosfære, og forsøket viser ingenting om hvordan livets kjemiske råmaterialer kan ha blitt til.

 

 

OBS! Fakta om homologi

Faktum er at dersom homologi defineres som likheter som skyldes felles avstamning, kan det ikke samtidig brukes som argument for samme felles avstamning. Hva årsaken så kan være til at homologi opptrer mellom forskjellige dyreklasser, har det i hvert fall ikke noe å gjøre med ensartede gener.

 

 

OBS! Fakta om Haeckels fostre

Faktum er at disse bildene får virveldyrfostre til å se mer like ut enn de i virkeligheten er. Det er simpelthen ikke sant at virveldyrfostre likner hverandre mest på de tidligste fosterstadiene.

 

 

OBS! Fakta om Archaeopteryx

Faktum er at Archaeopteryx sannsynligvis ikke er forfader til nåtidens fugler, og dens egne forfedre er ytterst diskutable fremdeles. En leter nå etter andre manglende ledd.

 

 

OBS! Fakta om bjørkemåleren

Faktum er at bjørkemåleren ikke slår seg ned på trestammer i naturen, og de fotografiene som viser dem på slike, er arrangerte. En ser nå på Kettlewells forsøk med meget stor skepsis.

 

 

Fakta om “Darwins finker”

Faktum er at Galapagos-finkene ikke inspirerte Darwin til ideen om evolusjon, og den naturlige seleksjons påvirkning i snart den ene, snart den andre retning framkaller ikke noen observerbar permanent forandring i nebbene deres.

 

 

Fakta om bananflua

Faktum er at firevingende bananfluer kun kan oppformeres kunstig, og de ekstra vingene deres har ingen muskler. Disse handikappede mutantene kan ikke fungere som råmateriale for evolusjonen.

 

 

OBS! Fakta om hestefossiler

Faktum er at det forskningsmaterialet vi har som angår fossile hester, rettferdiggjør ikke en påstand om at evolusjonen ikke har vært retningsbestemt. Påstanden er kun basert på en materialistisk filosofi, ikke på empirisk vitenskap.

 

 

OBS! Fakta om mennesket opprinnelse

Faktum er at teorier om menneskets opprinnelse er subjektive og kontroversielle, og de er basert på en minimal mengde forskningsmateriale: enhver tegning av “forfedre” er hypotetisk.

 

 

 

 

 

 

 

skabelse.dk er p.t. under genopbygning

 

origonorge.no er under stadig opdatering

 

Tag en bid af ORIGOs æbler og bliv klogere på videnskabens seneste udvikling

 

Wells' svar i tre afdelinger:

 

1) Wells er uvidende

2) Wells er ikke rigtig klog

3) Wells er af ond vilje

 

Noterne er anbragt nederst på hver delside.