Den korrekte danske sprogbrug --- v/K. Aa. Back

 

Menu

 

• Matadoranakronismer»

Denne morskabsartikel er forsvundet på den gl. spamramte hjemmeside. Og da vi har fundet en ny ...

 

• Dansk skole(u)væsen »

Sæt skolen fri til ægte kvalitetsforbedring. Noget om skolepolitik.

 

• Så er der fri bane»

til nogle norske og svenske teskter. Udbygges efterhånden.

 

 

 

Spongenberg.dk

 

 

 

Nogle af de praktiske redskaber til formidling af viden er gået tabt med den gamle hjemmesides stranding. Her retableres nogle af dem igen

 

Mit yndlingscitat:

Jeg har lært det, jeg kan bare ikke huske det!

[sagt af elev på et af mine superdanskhold]

 

Følg menuen herunder:

Der findes nogle grundlæggende kundskaber som alle i undervisningsverdenen burde tage ved lære af. Gode gamle og yderst nyttige redskaber. Så vi bevæger os

Back to Basics

 

 

 

Siden her er et supplement til spongenberg.dk

 

 

Pga. tilsanding og virusangreb på den gamle hjemmeside arbejdes der på at flytte hele molevitten. OG da det er ret meget stof det drejer sig om, må processen påregnes at tage noget tid.
Men som et gammelt ord siger:
Den der venter længe nok, kan blive konge af Sverige …